Kynžvart

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

KYNŽVARTSKÁ DAGUERROTYPIE

 jediná památka Karlovarského kraje v registru UNESCO Paměť světa

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2459113-kynzvartska-daguerrotypie-fotograficky-unikat-na-seznamu-unesco


Daguerrotypie

Daguerrotypie je první v praxi používaná fotografická technika. Jedná se tedy o předchůdce klasických fotografií a zároveň technický poklad. Nese jméno svého tvůrce Louise Jacquese Mandé Daguerra (1787 - 1851), francouzského malíře a vědce. Jako první úspěšný fotografický proces v historii fotografie byla 7. ledna 1839 představena na setkání Académie des sciences v Paříži.

Základem pro daguerrotypii je vysoce vyleštěná kovová deska. Je to tenká vrstva stříbra
na měděném podkladu. Oproti fotografickému papíru není daguerrotypie ohebná a pružná.
Je pevná a těžší. Vyjímečností daguerrotypií byla i skutečnost, kterou tisk roku 1839 popsal takto: "Přesné, ostré a detailní". Nejen ostrost, ale též bohatství detailů vyvolávalo v divácích dojem, že hledí na scény, které skutečně existují. Potřeba skutečnost vidět a požadavek zobrazit ji byly nejsilnější v zemích znatelně ovlivněných průmyslovou revolucí.


Kynžvartská daguerrotypie

Toto vyobrazení "umělcova ateliéru" je významné hned z několika hledisek. Je to jedna z úplně prvních daguerrotypií. Byla osobně věnována Luisem Daguerrem kancléři Metternichovi roku 1839 ještě před zveřejněním patentu. Na zadní straně si můžeme přečíst i vlastnoruční věnování.

V současnosti je tento poklad majetkem státu, zavedena v mobiliárním fondu státního zámku Kynžvart. V roce 2006 byla prohlášena za movitou národní kulturní památku.


Památka UNESCO Paměť světa

​​Kynžvartská daguerrotypie se dostala na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO Paměť světa. Ministr kultury Ilja Šmíd 5. dubna 2018 v Nostickém paláci předal zástupcům institucí, které nominace připravily, certifikáty potvrzující jejich zápis.

Nominaci Kynžvartské daguerrotypie připravilo Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Zápisem do mezinárodního registru Paměť světa odborné společenství stvrdilo význam každé z nominovaných položek. Dnes je Kynžvartská daguerrotypie k vidění v expozici Národního technického muzea v Praze, kde je dlouhodobě zapůjčena. Správa státního zámku Kynžvart chystá v příštích letech zcela novou expozici, kde bude tento technický poklad vystaven.