Kynžvart

Evropské kulturní dědictví

Dnešní návštěvní doba

Obohacení prohlídky zámku Kynžvart o vzácené artefakty

Netradiční prohlídka

 • Kynžvart ()
 • 1. 9. 2017–30. 9. 2017
 • 9.00–16.00

 • 1. 10. 2017–1. 10. 2017
 • 9.00–16.00

 • 7. 10. 2017–8. 10. 2017
 • 9.00–16.00

 • 14. 10. 2017–15. 10. 2017
 • 9.00–16.00

 • 21. 10. 2017–22. 10. 2017
 • 9.00–16.00

 • 28. 10. 2017–29. 10. 2017
 • 9.00–16.00

Prohlídková trasa Muzeum a kabinet kuriozit krátkodobě nabízí návštěvníkům prohlídku předmětů uchovávaných v depozitářích zámku Kynžvart.

Zakladatel Kynžvartského zámeckého muzea v roce 1828 - kancléř Metternich

Nejcennější zlaté a orientální mince zámecké numismatické sbírky. Známá Kronika města Chebu psaná chebským katem Carlem Hussem. Kolekce bohatě zdobených kněžských rouch. Choulostivé rukopisy z 9. – 16. století. Soubor vzácných daguerrotypií – první fotografie z let 1839 až 1850.

Státní zámek Kynžvart prezentuje na své zářijové trase Muzeum a kabinet kuriozit výběr vzácných a citlivých předmětů, které z důvodu klimatických a bezpečnostních, nemohou být vystaveny na standartní trase během celé sezóny. Nejchoulostivějším materiálem pro vystavování je bezesporu textil, papír a staré fotografické filmy a snímky. Při exponování takového předmětu je potřeba zajistit především vhodné osvětlení (nejlépe tmu, kdy osvětlení probíhá jen po čas prohlížení předmětu návštěvníky), stálou teplotu a optimální vlhkost vzduchu. To, co je pro tyto předměty vážně degradující je především vysoká vlhkost, nestálá teplota a přímý sluneční osvit. Tyto podmínky působí rozpad materiálu, ztrátu barevnosti a celkové znehodnocení historické informace.

Pro písemnosti na pergamenu je největším nebezpečím plíseň vlivem vysoké vlhkosti a naopak přesušení pergamenu vedoucí k lámání listů. Ovšem i zde hraje velkou roli kvalita pergamenu a prvotní investice objednavatele.

Vstupenka na obohacenou trasu bude bez příplatku, za standardní sezonní cenu 110 Kč (snížené vstupné 80 Kč).

 

První kustod zámeckého muzea Carl Huss - chebský kat