Kynžvart

Evropské kulturní dědictví

Dnešní návštěvní doba

METTER (M) NICH - VÝSTAVA NA ZÁMKU KYNŽVART

Výstava

VÝSTAVA METTER(M)NICH

„...člověk by chtěl obnovit jen zašlou slávu, kterou může jen tušit…“

Státní zámek Kynžvart uvádí výběr z výstavy o střetu světů vysoké evropské diplomacie a klášterního života v bývalé opatské rezidenci v Plasích. Výstava, která vznikla v rámci tematického roku (2018) Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, tak akcentuje osudy šlechtické rodiny Metternichů a jejich plaského sídla.

Výstava METTER(M)NICH návštěvníkům představuje současný stav poznání o budově a životě v bývalé opatské rezidenci a zámku Plasy, které v druhé polovině 19. století intenzivně obýval manželský pár Richarda a Paulíny Metternichových. Richard Metternich byl po vzoru svého otce diplomatem ve službách habsburského panovníka. Paulína Metternichová tvořila středobod tehdejšího společenského života na habsburském dvoře. Město Plasy a jeho obyvatelé se tak dostali do intenzivního kontaktu s vysokou aristokracií a jejich zájmy a vkusem. Tento transfer životního stylu a vkusu sledujeme v této výstavě. Cílem výstavy METTER(M)NICH je rovněž dovyprávění příběhu šlechtické rodiny Metternichů a vybavení jejich interiérů do současnosti s akcentem na osudné roky 1945 a 1948.

V budově bývalé opatské rezidence a pozdějšího metternichovského zámku v Plasích probíhá náročná památková obnova, která vyvrcholí zpřístupněním nové prohlídkové trasy a návštěvnického centra v roce 2023. Plánovaná prohlídková trasa bude věnována právě rodině Metternichů, především pak manželskému páru Richardu a Paulíně Metternichovým.

Výstava bude na zámku Kynžvart volně přístupná od 6. června do 19. července během běžné otevírací doby zámku.

 

Informace:

Klášter Plasy je jednou nejrozsáhlejších barokních památek Plzeňského kraje a České republiky vůbec. Na budování a výzdobě cisterciáckého kláštera se podíleli slavní stavitelé, umělečtí řemeslníci a umělci doby barokní (J. B. Santini, K. Liška, M. B. Brauna, K. I. Dietzenhoffer, P. Brandl, atd.). Klášter je snadno zapamatovatelný především díky svému unikátnímu základovému vodnímu a vzdušníkovému systému, včetně obnažených vodních zrcadel uvnitř konventní budovy.

 

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.

 

 

Více informací a kontakty:

Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz

Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.eu