Kynžvart

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Projekt: Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí

Cílem a obsahem projektu je posílení biodiverzity netopýrů ve společném dotačním území prostřednictvím obnovy a dalšího rozvoje tří historických parků a jejich okolí jako nadregionálních životních prostorů s letními a zimními stanovišti evropských ohrožených druhů netopýrů. V rámci projektu bude na bavorské straně ve Wunsiedelu optimalizován letní životní prostor v nejstarším bavorském měšťanském parku Katharinenberg (ca. 25 ha s okolím) a sanováno 11 (nacházejících se v majetku města) z 51 bývalých pivovarských a skladovacích sklepů jako netopýří zimoviště. Kellergasse se svými 51 sklepy představuje největší sklepní ulici v Bavorsku a vedle Plassenburgu v Kulmbachu největší zimoviště netopýrů vytvořené rukama člověka v severním Bavorsku. Na české straně leží těžiště projektu v zachování a obnově (péče o stromy, výsadba nových listnatých stromů, aj.) historického anglického parku zámku Kynžvart s velikostí ca. 246,6 hektarů a v sanaci velkého bývalého pivovarského sklepa jako zimoviště netopýrů. Další opatření proběhnou také v parku (ca 1,7 ha) hradu a zámku Bečov nad Teplou v srdci Slavkovského lesa (výsadba zeleně, budky pro netopýry). Opatření podpoří životní prostory netopýrů v severo-jižním (Durynský les - Hornofalcký les/Český les) a západo-východním (Smrčiny - Slavkovský les) koridoru. Očekávaná přidaná hodnota pro dotační území spočívá ve střednědobém nárůstu, resp. novému usazení netopýřích populací v příslušných regionech, také prostřednictvím obnovy našeho společného kulturního dědictví. Vedle sanování a zhodnocování jsou plánována rovněž společná přeshraniční mapování netopýrů, jakož i workshopy s odborníky z Bavorska a Česka. Zámek Bečov spolupracuje s Univerzitou Karlovou v Praze. Studenti budou zapojeni do projektu (pedagogická témata ke společné přírodě a kultuře). Zachování zimovišť netopýrů a zhodnocení tří historických parků pro letní stanoviště umožní také toto společné přírodní a kulturní dědictví zužitkovat a oživit pro lidi. Vedle institucí a svazů ochrany přírody a ekologických zájemců má být oslovena také široká veřejnost i návštěvníci regionu. Větší skupiny návštěvníků se generují na Katharinenbergu z návštěvníků zde sídlícího ekologického vzdělávacho zařízení (ca. 700 ročně), zemské myslivecké školy (6 000 ročně), parku dravců (20 000 ročně) a z mládežnické ubytovny (ca. 20 000 přenocování). Zámek Kynžvart má ca. 41 000 návštěvníků a zámek Bečov ca. 75 000 návštěvníků ročně. V rámci projektu budou také vyhotoveny vzdělávací materiály (informační tabule, letáky, web, QR kódy, aplikace, elektronický průvodce, aj.). Společná sanace a zhodnocení příslušných sklepních a
parkových prostor prostřednictvím projektu EÚS podpoří srůstání regionů v bavorsko-českém pohraničí.