Kynžvart

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Z důvodů konání Kurzů etikety Ladislava Špačka bude provoz trasy zámeckých interiérů Metternichů v sobotu 23. 6. od 14:00 a v neděli 24.6. od 13:00 přerušen. Děkujeme za pohopení.

Zavřít

Výtvarná dílna a Kodex Magdeburgský

Unikátní prezentace vzácného rukopisu pro žáky 6. a 7. třídy ZŠ Lázně Kynžvart s výtvarnou dílnou kaligrafického psaní historickou minuskulou.

Jedenáctého listopadu 2016 proběhlo na Státním zámku Kynžvart první setkání se žáky Základní školy z Lázní Kynžvart. Žáci šesté a sedmé třídy v doprovodu svých pedagogů navštívili zámek Kynžvart, kde pro ně byla připravena prezentace vzácného rukopisu Chronica Archiepiscoporum Magdeburgensium z roku 1525. Rukopis jim byl podrobně představen. Žáci si mohli prohlédnout veškeré detaily kodexu, který bývá jinak uchováván v zámeckém trezoru, kde má zajištěny optimální vlhkostní a světlostní podmínky. Součástí programu byla výtvarná dílna, kde se žáci seznámili se způsobem kaligrafického psaní speciálními ATOpery. Na téma výtvarné dílny bude navazovat výuka v plánovaném výchovně-vzdělávacím programu ZŠ Lázně Kynžvart v lednu 2017. Další pokračování vzdělávajícího programu, jehož cílem je popularizovat historii jako takovou a především zámecké sbírky Státního zámku Kynžvart, bude už v pátek 18. listopadu 2016. Toto setkání se žáky 4. a 5. třídy bude obsahovat opět prezentaci Kodexu Magdeburského, ovšem tentokrát z jiné perpektivy - půjde o porovnání rukopisné kultury s kulturou knihtisku, kdy budou žákům představeny další nevystavené předměty z depozitáře Státního zámku Kynžvart.