Kynžvart

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

Z důvodů konání Kurzů etikety Ladislava Špačka bude provoz trasy zámeckých interiérů Metternichů v sobotu 23. 6. od 14:00 a v neděli 24.6. od 13:00 přerušen. Děkujeme za pohopení.

Zavřít

Proběhla přednáška Kníže Metternich a západní Čechy

Pracovníci správy státního zámku Kynžvart se zúčastnili zajímavé přednášky doc. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D.

Součástí práce na zámku není pouze ukazování nádherných sbírkových předmětů, ale i vzdělávání. Proto se dnes pracovníci státního zámku Kynžvart Ing. Ondřej Cink (kastelán), Bc. Petra Jadlovská (kurátor) a Bc. Štefan Brštiak (referent pro styk s veřejností) zúčastnili přednášky na téma Kníže Metternich a západní Čechy pořádané filozofickou fakultou Západočeské univerzity na půdě Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Cílem přednášky bylo představit knížete Klemense Wenzela Metternicha-Winneburga skrze vztah k regionu západních Čech a zejména na příkladu jeho chování vůči vlastním poddaným na Kynžvartu a v Plasích vyvrátit některá zažitá negativní klišé, která ve spojení s Metternichem dosud v české společnosti přetrvávají.