Kynžvart

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

Vážení návštěvníci, upozorňujeme, že zámecký park je z bezpečnostních důvodů do odvolání uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Zámek Kynžvart – zámek plný pokladů a závěr sezóny

Kastelán státního zámku Kynžvart Ing. Ondřej Cink hodnotí uplynulou návštěvnickou sezónu 2018.

Jsem velmi potěšen, že mohu napsat pár řádek o dění na zámku Kynžvart v roce 2017. Teď v prosinci je možné již zhodnotit průběh celé sezóny. Byl to rok, který přinesl mnoho pozitivního pro rozvoj zámku. Byl to doslova nabitý rok. Zámek Kynžvart navštívilo více než 41 tis. návštěvníků.

Z oblasti obnovy zámku bych rád vyzdvihl dvě akce: první z nich je restaurování oltářního obrazu zámecké kaple sv. Antonína. Obraz pochází z roku 1823 a jeho autorem je profesor vídeňské akademie Anton Petter. Malba byla již velmi popraskaná a její částečky se odlupovaly. Nyní je obraz opět v pořádku. (foto1)

Velké opravy čekaly také kašnu na nádvoří zámku. Kašna protékala tolik, že nebylo možné ji ani napustit.  Po restaurování kamenných částí byla do bazénu vložena olověná vložka. Ta brání úniku vody a současně umožňuje napustit hladinu do správné výšky. Díky tomu se může zámek odrážet na její hladině (jako to bylo dříve). (foto2)

Vedle dvou základních prohlídkových okruhů (Zámecké interiéry Metternichů a Zámecké muzeum a  kabinet kuriozit) měli návštěvníci možnost absolvovat trasu Pod korunami stromů – prohlídku zámeckého parku s průvodcem a Dětské prohlídky. Zejména Dětské prohlídky byly velmi úspěšné. Kromě malých pacientů léčebných lázní je hojně navštěvovala i široká veřejnost. Dětské prohlídky v sobě zahrnují několik různých programů: prohlídku zámku s pohádkovou bytostí, podvečerní prohlídky zámeckého muzea a zahradnické hrátky se zahradnicí Marcelou. Touto cestou bych chtěl jmenovitě poděkovat odborné garantce a lektorce dětských prohlídek Mgr. Pavlíně Sedlákové. (foto3)

Za velmi zdařilé je možné považovat kulturní akce. Vedle tradičních akcí jako je Zámecký jarmark nebo Hradozámecká noc se zámek zapojil do celostátního projektu Rok renesanční šlechty. Zámek uspořádal cyklus akcí a prezentoval na nich unikátně dochované sbírky vzácných knih ze zámecké knihovny z oblasti astronomie a astrologie. Návštěvníci si při různých příležitostech mohli prohlédnout první vydání děl renesančních vědců např. Galilea Galilei, Johanna Keplera či Johanna Bayera. Během akcí mohli návštěvníci pozorovat nebeská tělesa profesionálními dalekohledy, sestavovali sluneční hodiny na nádvoří zámku, unášeli se vesmírem prostřednictvím mobilního planetária. Zlatým hřebem cyklu akcí se stala přednáška legendárního vědce Jiřího Grygara. (foto4)

V září se zámek opět zapojil do Dnů evropského dědictví. Loni jsme prezentovali egyptologickou sbírku a Magdeburský kodex. Letos jsme dočasně obohatili druhý návštěvní okruh o velký soubor velmi vzácných exponátů. Jednalo se například o originál Kroniky města Chebu bývalého kata a prvního správce zámeckého muzea Karla Hussa, magnátskou šavli knížete Metternicha nebo soubor daguerrotypií. (foto5)

Téměř jako první vánoční dárek nyní přišla báječná zpráva: tzv. Kynžvartská daguerrotypie byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to první památka UNESCO v Karlovarském kraji. Jde o nejvyšší prestižní ocenění a dokládá význam metternichovských sbírek na zámku Kynžvart. Kynžvartská daguerrotypie je zjednodušeně řečeno předchůdce fotografie. Tuto metodu na zachycení obrazu vynalezl francouzský vědec Louis Jacques Mandé Daguerre. Za nejcennější daguerrotypii na světě je považována naše Kynžvartská daguerrotypie. Je to obrázek s motivem uměleckého zátiší, který vytvořil Daguerre v roce 1839, a ještě před zveřejněním svého objevu ji osobně věnoval kancléři Metternichovi. Dodnes je na paspartě dochováno jeho vlastnoruční věnování. Zatím měla tato daguerrotypie statut movité národní kulturní památky, to znamená že patří mezi nejvýznamnější památky v České republice. V současné době je zapůjčena do tematické expozice Národního technického muzea v Praze. Věřím však, že se ve střednědobém horizontu podaří sehnat dostatečné finanční zdroje pro vytvoření odpovídající expozice na zámku Kynžvart – po té bude možné uvažovat o jejím převozu zpět do Karlovarského kraje. Ocenění na mezinárodní úrovni není samočinné, příprava nominace stála nemalé úsilí a bylo třeba shromáždit velmi mnoho argumentů. Za přípravu nominace bych chtěl poděkovat svému předchůdci Miloši Říhovi, který se přípravě pečlivě věnoval a odvedl velký díl práce. (foto6)

Jak to tak v životě bývá, nejsou jen ty pozitivní události. Na samém konci října postihlo zámecký areál řádění vichřice. Vedle malých škod na stavbách byla způsobena velká škoda v zámeckém parku. Bylo zničeno zhruba 115 stromů a celý park byl doslova poset drobnými větvemi. Odstraňování těchto škod bude trvat celou zimu. Doufám, že se podaří v příštím roce získat dostatečné prostředky k provedení náhradní výsadby. Využívám této příležitosti a upozorňuji všechny návštěvníky parku (zejména ty pravidelné), aby v případě větrného počasí raději odložili návštěvu zámeckého parku. Jde především o jejich zdraví a bezpečnost. (foto7)

Na závěr bych vás rád pozval na poslední akci tohoto roku. O víkendu 9.-10. prosince se budou na zámku konat vánoční prohlídky a také dva adventní koncerty.  Prohlídky vás zavedou do vánočně vyzdobených salónů, pro zpestření a navození dobré nálady vám sehrajeme pár scének a ve velkém sále pod vánočním stromkem každý návštěvník najde malý dárek. Na nádvoří se pak bude podávat svařák a pro děti a řidiče punč. Od 18,00 se budou konat adventní koncerty: v sobotu v zámecké kapli, v neděli ve velkém zámeckém sále. Doporučuji předchozí rezervaci. Srdečně vás zvu! (foto8)

 

Ondřej Cink, kastelán