Kynžvart

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnešní návštěvní doba

Výstava a mezinárodní kolokvium připomněly osobnost knížete Metternicha

Výstavou a mezinárodním kolokviem o Metternichově vizi míru v prostorách Českých center ve Vídni pokračoval dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, který se v letošním roce poprvé v historii představil i v zahraničí.

Tématem projektu pro rok 2018 je šlechtická diplomacie. Slavnostní evropské zahájení roku Šlechty v českých zemí v evropské diplomacii proběhlo na jaře v Bruselu výstavou Čtyři vize evropského míru, další zastávkou byla Vídeň, kde 16. října v Českém centru proběhla vernisáž výstavy Kancléř Metternich a jeho vize míru.

Vídeňská výstava, kterou uspořádal Národní památkový ústav za podpory Ministerstva kultury, reflektuje nejvýznačnějšího člena rodu Metternichů, knížete Klementa Václava Lothara Nepomuka, rakouského velvyslance, ministra zahraničních věcí a státního kancléře. Jeho diplomacie rovnováhy sil, vnímání Evropy jako celku a také snaha o racionalizaci státního aparátu jsou témata, která jsou aktuální i v dnešní době. Svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí jako rakouský vyslanec a ministr zahraničí dosáhl porážky napoleonské despocie. Jako rakouský kancléř obnovením principu rovnováhy sil mezi mocnostmi zamezil všeobecným evropským konfliktům na dalších sto let. 

Základem výstavy je jak život a dílo kancléře, tak kontext vzestupu rodu Metternichů. Další část je věnována principům kancléřovy diplomatické práce, příčinám i plodům jeho politických a státnických postojů, napoleonské problematice, Vídeňskému kongresu a Svaté alianci. Neméně zajímavým tématem výstavy jsou i diplomatické dary. Díky dlouhé kariéře kancléře Metternicha a jeho sběratelské vášni se ve sbírkách státního zámku Kynžvart dochovala rozmanitá kolekce darů nejrůznějšího zaměření a původu. Největším exponátem je kočár, který dostal kníže Metternich darem od císaře Františka I. v roce 1813 k výkonu své služby.

Den po vernisáži, 17. října 2018, se ve vídeňském Českém centru uskutečnilo mezinárodní kolokvium s názvem Metternich – tvůrce evropského míru. Nové poznatky zde prezentovali renomovaní historici a badatelé z Rakouska, Německa i České republiky.